This site in English
StratEthics och Culture of Life är konsult- och utvecklingsföretag som arbetar med strategisk utveckling och förändringsprocesser för företag, organisationer, grupper, individer och nätverk.

Vi utgår från en helhetssyn på människan och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existensiellt.

För att möjliggöra en hållbar utveckling krävs ett paradigmskifte i människosyn, kunskapssyn och hur vi definierar framgång. Med detta följer en ny syn på ledarskap, ledarrollen och medarbetarskapet än den vi har idag.

Den hållbara utvecklingen börjar på individnivå. Motivationen att bidra måste komma inifrån varje individ med självkunskap och ett personligt ledarskap.

Våra konsulttjänster, seminarier, workshops, utvecklingsprogram och vår coachning utgår från dessa synsätt.

Läs mer om oss


Våra teman tidigare i Almedalen

Ledarskap för hållbar utveckling
Entreprenörskap
RättssäkerhetDessa seminarier höll vi i tidigare Almedalen

Hållbart företagande och entreprenörskap?

Gör företagande och entreprenörskap hållbart –
samhällets del av ”kontraktet”

Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?

Hur förändrar vi synliga och osynliga styrsystem
på vägen till ett hållbart samhälle?

Agenda 2030 – Rättssäkerhet och transparens vid felaktigheter

Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?


Seminarier Almedalsveckan - mer information se länk nedan:

Läs mer om våra seminarier som vi höll i Almedalen


Våra tjänster

Startsamtal
Seminarier och workshops
Konsulttjänster
Utvecklingsprogram
Coaching
COOL Café
Executive Research Program
Vi fortsätter undersöka sambanden mellan organisationers vision, värderingar, varumärkesbyggande och företagskultur. Har organisationen ett högre syfte än enbart ekonomisk vinst eller kostnadseffektivitet? Hur ser ledarskapet ut för den interna varumärkesprocessen och hur genomförs de värden som utlovas genom varumärket?

forts

Läs mer om Executive Research Program


Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?

Företagande är som ett maratonlopp. Ier vätskekontroller. Småföretagare d

Söndag , 16:30 - 16:55
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24

Seminarier och workshops

Personlig vision – bygg ditt personliga varumärke inifrån

Stärk varumärket genom medarbetarna

Strategiskt ledarskap - från vision till verklighet

Kundkultur - hur du höjer dig över mängden


Konsulttjänster

Ledarcoaching i strategisk utveckling och förändringsprocesser

Konsultstöd i förändringsprocesser på organisations-, grupp-
..
och individnivå.

Konsultstöd och coaching i konceptutveckling


Utvecklingsprogram

Bygg ditt personliga ledarskap och varumärke inifrån

Stärk varumärket genom medarbetarna

Framgångsrik kommunikation

Personlig framtoning

Personligt bemötande

Skräddarsydda individuella utvecklingsprogram


Coaching

Personligt ledarskap och personligt varumärke

Livs- och karriärcoachingCOOL Café

COOL Café
COOL Café

COOL Café är vårt inspirationscafé för dialog om personlig utveckling, karriär, ledarskap, förändrings-/förbättringsprocesser,
kommunikation och företagande.

Möt andra som är intresserade av dessa frågor över en huvudrätt, ett glas vin och kaffe.

Nästa café:


Tidigare teman:

Framtidens företag och organisationer har ett högre syfte

Gör entreprenörskap och företagande
mänskligt, meningsfullt, rättssäkert och hållbart

Vad innebär en professionell attityd i kundrelationer

Nytt paradigm: hållbarhetsrevisor ersätter finansiell revisor


Läs mer om COOL Café - FöranmälanBitte Slättebols bok


Strategisk utveckling
mot mänsklig tillväxt

Läs om den första boken i strategisk utveckling utifrån en helhetssyn på människan

Här kan du köpa bokenLäs mer om Jobbcoaching


Morgondagens ledare - redan idag

Vårt seminarium om sambandet mellan det personliga ledarskapet och att leda andra har blivit mycket uppskattat.

Låt dig inspireras av

. . . Mats Birgersson tidigare VD styrelseorförande på Fresh AB / Fresh Utbildning AB (nu Mats Birgersson Konsult AB) som ändrat attityden till ledarskap och medarbetarskap radikalt – från ett passivt medarbetarskap till ett aktivt personligt ansvar hos varje medarbetare för sin egen utveckling och företagets processer.

Fresh AB är ett av de få företag i Europa som har fått EU-kommissionens utmärkelse ”Den goda arbetsplatsen”.

. . . Bitte Slättebol som efter MBA och erfarenhet från globalt storföretag omdefinierat allt hon lärt sig. Utifrån en helhetssyn på människan i affärer, arbetsliv och samhälle utvecklade hon sin pedagogik och skrev boken ”Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt”.

Vi håller gärna seminariet exklusivt för din organisation eller
ditt nätverk.


Plats: Mötes- och utbildningslokal, Norrbackagatan 9, Stockholm eller på valfri plats.


”Personlig vision - bygg ditt personliga varumärke inifrån” Seminariet har hållits på Kunskapsdagarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Kista, Solna, Falun, Borlänge, Helsingborg, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Nyköping, Södertälje, Västerås, Skövde, Borås, Varberg, Hässleholm och SHIE - Stockholmsmässan.

Därutöver för Högskolan i Borlänge, Dataföreningen ITQ i Stockholm, SIF Kompetens/Unionen, SIF Eget i Stockholm, Sweden ICT Show, Juniorhandelskammarens årskonvent, Entreprenörsskolan i Leksand/Högskolan Dalarna och för olika företag och nätverk i Stockholmsregionen.


Vi har också medverkat runt i landet med seminarierna:

”Leva, leda och växa – som människa och ledare”
Ett seminarium om sambandet mellan det personliga och strategiska ledarskapet samt dess effekter på resultat och hälsa.
”Kundkultur - hur du höjer dig över mängden”
Ett seminarium om kundvärden, kundrelationer och hur du kan göra ditt erbjudande unikt för dig som vågar tänka visionärt och utifrån en helhetssyn på kunden.Läs mer

Kontakt

COOL Café

Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga