Startsida / Om oss / Bitte Slättebol / Seminariearkiv
Seminariearkiv

Nedan finner du exempel på olika seminarier som vi (Bitte Slättebol och Folke Thuresson) har hållit under åren 2001 - 2016. De flesta seminarier har anpassats till innehåll och form efter målgrupp.Bitte Slättebol Sweden ICT Week / Dataföreningen Sverige


Personlig vision – bygg ditt personliga varumärke inifrån.
Hur gör du när du söker en anställning, vill få ett speciellt uppdrag som företagare eller vill delta i ett projekt som är särskilt intressant för dig? Tillhör du de som passivt sitter och väntar på att bli tillfrågad? Eller erbjuder du dina tjänster med stereotypa argument?

Seminariet handlar om hur du bygger ditt personliga varumärke inifrån genom att vara tydlig med vad du står för, vad du är bra på och vad du vill. Jag vill inspirera dig till att arbeta med din personliga vision för att finna en djupare mening med livet och arbetslivet och därigenom en ökad hälsa och livskvalitet.
Kunskapsdagarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Linköping, Kista, Solna, Falun, Helsingborg, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Nyköping, Södertälje, Skövde, Borås, Varberg, Hässleholm och Borlänge.

Exempel på andra sammanhang där seminariet har hållits:
Dataföreningen ITQ i Stockholm, Dataföreningen i Göteborg,
Sweden ICT Week (it- och telekommässa)
SIF Eget och SIF Kompetens
Högskolan i Dalarna, Entreprenörskolan i Dalarna
SHIE - Stockholmsmässan och för flera professionella nätverkDet mentala paradigmskiftet från sjukdom till hälsa
Ta ansvar för din hälsa genom att söka den kunskap
du behöver och lägg grunden till ett liv i hälsa genom
medvetna val. Ett seminarium om hur du själv kan påverka
din hälsa och få den hjälp du behöver av specialister.
Hälsoseminarium på Åsö gymnasium, Stockholm


Vilken roll har informatören i ett förändringsarbete
och hur viktig är kommunikationen från ledningen?

Hur du skapar du ett långsiktigt förtroende genom tydlighet
såväl internt som externt. Så stöttar du ledarna i kommunikativt
ledarskap och medarbetarna i kommunikativt medarbetarskap
i din roll som informatör.
IIR konferens "Framtidens informationsavdelning", Stockholm


Hur integrera etiken i praktiken i en organisation?
En organisations övergripande vision, val av strategier
och mål speglar i stor utsträckning en bakomliggande
människosyn. Det behövs ledare som går före när det
gäller att arbeta med den mänskliga tillväxten. Finns det
ett samband mellan företagsetiken och medarbetarnas
personliga etik?
SERO, Sveriges Ekonomföreningars RiksOrganisation,
Konferens "Den framtida etiska civilekonomen",
StockholmHur har synen på kommunikation förändrats och
vilka blir konsekvenserna för kommunikatörer?

Vilken betydelse har ledarskapet för kommunikationen
inom organisationen? Hur du skapar du ett långsiktigt
förtroende genom tydlighet såväl internt som externt.
IIR konferens "Kreativ kommunikation", Stockholm


Hur ska vi göra vår samlade kompetens i
organisationen synlig och användbar?

Hur du utvecklar organisationen genom att synliggöra,
använda och utveckla medarbetarnas samlade kompetens.
Intranät som verktyg i det interna kommunikationsflödet.
IIR konferens "Kreativ kommunikation", Stockholm


Styrande vision och strategi
- hur påverkas ledarskap och hälsa?

En organisations övergripande vision, val av strategier
och mål speglar i stor utsträckning en bakomliggande
människosyn. Denna avspeglas i ledarskapet och har
stor påverkan på medarbetarnas hälsa. Att lyfta fram
den "dolda" människosynen är början på ett utvecklings-
arbete med möjlighet till många positiva effekter.
Kompetensmässan, Stockholm
IIR-konferens "Den friska arbetsplatsen", StockholmStrategisk utveckling mot mänsklig tillväxt -
om meningen med förändringar och den
djupare innebörden av ett strategiskt ledarskap.

Lärarhögskolans konferens "Strategiskt ledarskap",
Stockholm

Liftdagen för företagare - ett samarrangemang mellan
Almi Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköping
Anderstorp-GnosjöPersonligt och strategiskt ledarskap för
mänsklig tillväxt

En ledares sätt att skapa visioner, välja strategier och
sätta mål på vägen speglar i stor utsträckning en
bakomliggande människosyn. Att bli medveten om
sin egen värdegrund/människosyn är början på ett
utvecklingsarbete med möjlighet till många positiva
effekter på de värden man skapar för kunden samt
relationen till kunder, medarbetare och samarbets-
partners och därmed på företagets resultat.
Dataföreningen / ITQ-nätverkets konvent, Göteborg
Almi, Kvinnors företagande, SigtunaNytänkande inom arbetsorganisation och utveckling
av företag och medarbetare.

Bli framgångsrik genom ett ledarskap och medarbetarskap
som utgår från en helhetssyn på människan och en stark
tilltro till den enskilda människans vilja och förmåga
att växa.
Workshop StratEthics Culture of life tillsammans med Fresh AB/
Fresh Utbildning AB på Kompetensmässan, World Trade Center,
StockholmStrategiskt ledarskap - från vision till verklighet
En föreläsning om Bitte Slättebols metod/pedagogik för
strategisk utveckling utifrån et ledarperspektiv. Bitte
kommer också att idéer till hur denna pedagogik kan
användas inom skolans värld.
KSL, Kommunförbundets i Stockholm Län föreläsningsserie
"Att leda förskola och skola i förändring"Leva, leda och växa som människa och ledare
Första steget mot ett bra ledarskap är att vara en bra ledare
för dig själv. En viktig dimension är att bli klar över din
värdegrund/människosyn, eftersom den är avgörande för
hur du ser på dig själv och andra samt vilka värden du
vill vara med och skapa. Ett seminarium om sambandet
mellan det personliga och strategiska ledarskapet samt
dess effekter på resultat och hälsa.
Kunskapsdagarna i Malmö, Göteborg, Västerås,
Kalmar, Växjö, Örebro, Uppsala och Stockholm.
Fresh AB/ Fresh Utbildning AB i Gemla
Stockholmsmässan, SHIE Mötes- och konferensmässa, StockholmKundkultur - hur du höjer dig över mängden
I de flesta branscher erbjuder olika företag/organisationer
snarlika produkter och tjänster till samma kunder med
snarlika marknadsföringsbudskap. Med denna likriktning
är det inte konstigt att det finns många kunder som tycker
att det som erbjuds inte motsvarar just deras förväntningar.
Ett seminarium om kundvärden, kundrelationer och hur du
kan göra ditt erbjudande unikt för dig som vågar tänka
visionärt.
Kunskapsdagarna i Växjö, Örebro och Stockholm.


Sambandet mellan det personliga och
strategiska ledarskapet

Nästan varje dag är det någon ny ledare som får avgå p g a
avsaknad av ett medvetet personligt ledarskap och de
konsekvenser detta har fått för kunder, medarbetare etc.
Fram till nu har det räckt med ett ekonomiskt ledarskap.
Nu krävs ett tydligt ledarskap på många andra plan. Bitte
talar om sambandet mellan det personliga ledarskapet -
förmågan att på ett medvetet sätt leda sig själv - och
förmågan att leda en organisation i riktning mot en vision.
HR- och hälsonätverken inom Kompetensgruppen i Stockholm,
World Trade Center,Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt
Möt Bitte Slättebol som skrivit den första boken i
strategisk utveckling utifrån en helhetssyn på människan.
Författarspegeln, Kompetensmässan, World Trade Center,
StockholmLedarskapets dimensioner i en ny tid
Nästan varje dag är det någon ny ledare som får avgå p g a avsaknad av ett medvetet personligt ledarskap och de konsekvenser detta har fått för kunder/medborgare, medarbetare etc. Fram till nu har det räckt med ett ekonomiskt ledarskap. Nu krävs ett tydligt ledarskap på många andra plan.

Seminariet handlar om sambandet mellan det personliga ledarskapet – förmågan att på ett medvetet sätt leda sig själv - och förmågan att stödja en organisation i riktning mot en vision. En viktig dimension är att du som konsult blir tydlig i din egen värdegrund, särskilt din människo- och kunskapssyn. Den är bl a avgörande för vilka värden du prioriterar i ditt liv och vilka värden du är med och skapar som konsult i en organisation.
För konsultnätverk i StockholmKunskapsdagarna - 2010

Stärk ditt och organisationens varumärke

Kunskapsdagarna i Upplands Väsby
måndagen 4 oktober 2010, kl 16.55-17.45
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Infra City
Kanalvägen 10, Upplands Väsby

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1827, inbjuden av Bitte Slättebol)Kunskapsdagarna - 2009

Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Linköping
måndagen 30 november 2009, kl 11.50-12.40
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Frimurarhotellet
S:t Larsgatan 14

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1508, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Sollentuna
måndagen 19 oktober 2009, kl 13.00-13.50
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Star
Anariaplatsen 8 (Sollentuna centrum)

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1442, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Jönköping
fredagen 16 oktober 2009, kl 11.50-12.40
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Elmia
Elmiavägen 8

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1545, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Nyköping
fredagen 4 september 2009, kl 10.50-11.40
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Nyköping City
Brunnsgatan 29

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1327, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Gävle
måndagen 31 augusti 2009, kl 10.40-11.30
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Gävle Väst
Johanneslötsvägen 6

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1311, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Södertälje
fredagen 15 maj 2009, kl 10.50-11.45
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic Skogshöjd
Täppgatan 15

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1281, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Malmö
onsdagen 22 april 2009, kl 10.50-11.45
Seminarieledare Bitte Slättebol


Malmö Högskola
Nordenskiöldsgatan 10

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1248, inbjuden av Bitte Slättebol)


Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Stockholm / Upplands Väsby
måndagen 2 mars 2009, kl 10.50-11.45
Seminarieledare Bitte Slättebol


Scandic InfraCity
Kanalvägen 10

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1169, inbjuden av Bitte Slättebol)

Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Ett musikseminarium i två akter


Kunskapsdagarna i Hässleholm
torsdagen 5 februari 2009, kl 10.50.12.55
Seminarieledare Bitte Slättebol & Sofie Livebrant


Hässleholms Kulturhus
Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23
Röda salongen

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1135-1136, inbjuden av Bitte Slättebol)

Ditt Personliga Varumärke gör skillnaden

Kunskapsdagarna i Göteborg
måndagen 2 februari 2009, kl 09.40-10.35
Seminarieledare Bitte Slättebol


Hotell Scandic Opalen
Engelbrektsgatan 73
Skaftö 1+2

Anmälan: www.kunskapsdagarna.nu
(seminarium 1150, inbjuden av Bitte Slättebol)


Kunskapsdagarna - 2008

Hässleholm 7 februari
Kista 11 mars
Linköping 13 mars
Malmö 8 april
Solna 6 maj
Gävle 7 maj
Sundsvall 13 maj
Piteå 14 maj
Västerås 10 september
Stockholm Infra city 13 oktober
Gävle 19 november
Sundsvall 20 november


Kunskapsdagarna 2007
Göteborg
Varberg
Malmö
Uppsala
Tekniska Mässan
Kista
Södertälje
Hässleholm
Malmö
Stockholm - City
Borlänge
Västerås
Stockholm - Solna
NässjöKundkultur - en kundfokuserad företagskultur kräver ledarmod,
relation och kompetens


Kunskapsdagarna i Piteå
onsdagen 14 maj 2008
Seminarieledare Folke Thuresson

Pite Havsbad


Kundkultur - en kundfokuserad företagskultur kräver ledarmod,
relation och kompetens


Kunskapsdagarna i Sundsvall
tisdagen 13 maj 2008
Seminarieledare Folke Thuresson

Hotell Södra Berget


Vågar du vara ett Personligt varumärke och hur påverkar det ditt liv?

Kunskapsdagarna i Gävle
onsdagen 7 maj 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Högskolan i Gävle


Vågar du vara ett Personligt varumärke och hur påverkar det ditt liv?

Kunskapsdagarna i Solna
tisdagen 6 maj 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Solna Access Restaurang & Konferens


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Malmö
tisdagen 8 april 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Malmö Högskola


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Linköping
torsdagen 13 mars 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Linköping Konsert och Kongress


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Kista
tisdagen 11 mars 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Electrum Restaurang & Konferens


Morgondagens ledare – redan idag

Kunskapsdagarna i Hässleholm
torsdagen 7 februari 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol
Seminarieledare Mats Birgersson, Fresh AB

Hässleholms Kulturhus


Kundkultur - en kundfokuserad företagskultur kräver ledarmod,
relation och kompetens


Kunskapsdagarna i Hässleholm
torsdagen 7 februari 2008
Seminarieledare Folke Thuresson

Hässleholms Kulturhus


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Hässleholm
torsdagen 7 februari 2008
Seminarieledare Bitte Slättebol

Hässleholms Kulturhus


Kundkultur - en kundfokuserad företagskultur kräver ledarmod,
relation och kompetens


Kunskapsdagarna i Uppsala
tisdagen 13 november 2007
Seminarieledare Folke Thuresson

Atrium Konferens


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Malmö
tisdagen 20 november 2007

Malmö Högskola


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Göteborg
fredagen 23 november 2007

Scandic Hotel Opalen


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Varberg
fredagen 23 november 2007

Sparbankshallen


Personlig vision – bygg ditt personligt varumärke hållbart

Kunskapsdagarna Tekniska Mässan - Stockholm
tisdagen 16 oktober 2007

Talk (mellan hotellet och mässan)


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Kista - Stockholm
torsdagen 27 september 2007

Electrum Restaurang & Konferens


Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Södertälje
fredagen 28 september 2007

Best Western Hotell Skogshöjd


Personlig vision –
bygg ditt personliga varumärke inifrån


Kunskapsdagarna i Hässleholm
torsdagen 8 februari 2007

Kulturhuset, Hässleholms Kulturhus


Kunskapsdagarna i Malmö
onsdagen 15 februari 2007

Radisson SAS Hotel


Kunskapsdagarna i Stockholm
måndagen 19 mars 2007

Scandic Anglais, Stureplan


Kunskapsdagarna i Borlänge
torsdagen 29 mars 2007

Högskolan Dalarna
Studenternas Hus Tenoren


Kunskapsdagarna i Västerås
fredagen 20 april 2007

Scandic Hotel Västerås


Morgondagens ledare – redan idag

Kunskapsdagarna i Solna - Stockholm
torsdagen 10 maj 2007,

Solna Access Restaurang & Konferens


Kunskapsdagarna i Nässjö
fredagen 25 maj 2007

Hotell Högland

Personlig vision – Personligt ledarskap - Personligt varumärke

Kunskapsdagarna i Solna - Stockholm
fredagen 11 maj 2007

Solna Access Restaurang & Konferens


När vi höll Workshop på Kompetensmässan tillsammans med Fresh Utbildning AB så tog Janik Kailasvuori (till höger på bilden, Folke Thuresson till vänster), forskare i fysik och styrelseledamot i Culture of Life , hand om besökarna i StratEthics och Culture of Life utställning.LänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga