Startsida / Almedalen 2017
Almedalen 2017


Seminarier söndag den 2 juli 2017:

Hållbart företagande och entreprenörskap?

Framtidens företagande och entreprenörskap har hållbarhet som utgångspunkt i affärsidé, visioner och mål. Ägare och medarbetare delar ett sådant synsätt. Det finns ett hållbart systemtänkande som knyter samman de enskilda delarna av verksamheten och helheten och arbetssättet i relationerna med anställda, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Hållbara företag tar självklart ansvar, betalar skatt och tar avstånd från all typ av korruption.

Söndag 2/7 2017, 15:00 - 15:55
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida


Gör företagande och entreprenörskap hållbart -
samhällets del av ”kontraktet”


Nästan inga nya jobb skapas i stora organisationer. Det innebär att många behöver starta egna företag. Att gå från anställd till att bli företagare innebär stora omställningar. Du blir påhejad och får råd av intressenter och tjänstemän som ofta saknar egen erfarenhet av företagande. Sen möts du av samma byråkrati, regelverk, taxor och avgifter som storföretag. Samhällets del av "kontraktet" måste stödja ett hållbart företagande ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Söndag 2/7 2017, 16:00 - 16:25
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida


Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?

Hur ska vi kunna genomföra en omställning till ett tillstånd där alla organisationer i näringsliv, offentlig- och ideell verksamhet genomför sitt syfte ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart? Hur sker informations- utbytet mellan individ, grupp, organisation och omvärld? Hur tolkas och integreras informationen i organisationen och vad blir resultatet i handling? Vad krävs av oss alla för att en omställning till en hållbar värld ska vara möjlig? Vad krävs av ledare och medarbetare?

Söndag 2/7 2017, 16:30 - 16:55
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B24

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida
Seminarier fredag den 7 juli 2017:

Hur förändrar vi synliga och osynliga styrsystem på vägen till ett hållbart samhälle?

Många organisationer talar om hållbar utveckling, både externt och internt. Ändå mäts framgång med system som till stor del bygger på ohållbara värden. Även lagstiftning och regelverk måste förändras. Bakom de synliga styrsystemen finns de osynliga i form av tankemodeller och organisationskulturer. Det är här den stora förändringen måste ske.

Fredag 7/7 2017, 13:00 - 13:55
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida


Agenda 2030 – Rättssäkerhet och transparens vid felaktigheter

Lika tillgång till rättvisa för alla samt effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrav på alla nivåer är mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. När en enskild individ eller företagare drabbas av ett felaktigt myndighetsbeslut eller ett bedrägeri är det ofta mycket svårt att få felet korrigerat. Detta kan få förödande konsekvenser. I de organisatoriska "stuprör" som finns inom och mellan organisationer saknas ofta en samordning. Hur ska rättssystemet fungera för enskilda individer och företagare när myndigheter fattar felaktiga beslut eller vid bedrägerier?

Fredag 7/7 2017, 14:00 - 14:25
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida


Hållbar utveckling i alla delar av samhället – vad krävs av oss?

Hur ska vi kunna genomföra en omställning till ett tillstånd där alla organisationer i näringsliv, offentlig- och ideell verksamhet genomför sitt syfte ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart? Hur sker informations- utbytet mellan individ, grupp, organisation och omvärld? Hur tolkas och integreras informationen i organisationen och vad blir resultatet i handling? Vad krävs av oss alla för att en omställning till en hållbar värld ska vara möjlig? Vad krävs av ledare och medarbetare?

Fredag 7/7 2017, 14:30 - 14:55
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal D22

Läs mer om seminarium på Almedalsveckans hemsida
LänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga