Startsida / Konsulttjänster / Executive Research Program
Executive Research Program

Sambanden mellan organisationers vision, värderingar, varumärkesbyggande och företagskultur

Hösten 2011 blev Bitte Slättebol inbjuden att delta i ett Executive Research Program som arrangerades av
IFL Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala Universitet för personer som gått en MBA (Master of Business Administration) i Stockholm eller Uppsala. Programmet omfattade två delar, dels en kvalificerad managementutredning och dels en akademisk forskningsprocess som skulle mynna ut i en akademisk publikation. Deltagarna skulle ta med sig en aktuell frågeställning från sin egen verksamhet.

Det Bitte ville undersöka inom ramen för Executive Research Program var den verkställande ledningens roll och förhållningssätt i planeringen och genomförandet av strategiskt viktiga förändringar. Idag misslyckas 80% av alla förändringsprocesser som påbörjas i organisationer, en anmärkningsvärt hög siffra.

Professor John Kotter vid Harvard Business School anses vara en av världens mest välrenommerade förändringsexperter. Enligt Kotter krävs det ett mycket starkt, synligt och uthålligt ledarskap från tongivande aktörer i en organisation för att en förändring ska vara möjlig att genomföra. Det krävs också en struktur som stödjer förändringen.

Bitte var särskilt intresserad av sambanden mellan organisationers vision, värderingar, varumärkesbyggande och företagskultur med följande frågeställningar:

• Står alla i den verkställande ledningen bakom den strategiska
.. förändring som är beslutad? Den officiella versionen kontra det
.. personliga ägarskapet.

• Har personerna i ledande befattningar gemensamma eller
.. olika bilder av organisationens vision, kärnvärden och
.. varumärke? På vilket sätt och i vilket forum stämmer man av
.. detta?

• Hur ser ledarskapet för den interna varumärkesprocessen ut,
.. och hur genomförs de värden som utlovas genom varumärket?

• Finns det en öppenhet för nytt och flexibelt tänkande när det
.. gäller att skapa nya koncept utifrån vision, kärnvärden och
.. varumärke (konceptualisering)?

• Finns det både långsiktiga mål och definierade avstämnings-
.. punkter i förändringsarbetet? Vad är det som mäts/följs upp?

Tyvärr avbröt IFL Handelshögskolan programmet innan managementutredningen påbörjades. Bitte Slättebol har i sitt nätverk med andra konsulter och ledande akademiker fortsatt undersöka dessa samband.LänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga