Startsida / Utvecklingsprogram / Personligt bemötande
Personligt bemötande

Personligt bemötande

Med vårt program i personligt bemötande vänder vi oss till organisationer som vill utveckla förmågan att bemöta kunder, kollegor och samarbetspartners på ett inbjudande sätt och med målet att förstå behov och förväntningar. Ledare och medarbetare får kunskap om sin egen beteendestil och personliga framtoning och träning i att utveckla sitt bemötande. På detta sätt underlättas även dialogen mellan ledaren och den enskilda medarbetaren.

Vi börjar med ett seminarium. Betydelsen av det personliga bemötandet kopplas ihop med organisationens verksamhetsidé, vision och kärnvärden.

Deltagarna gör på egen hand en datorbaserad beteendestils-analys. Vi gör därefter individuellt en kort filminspelning och går igenom resultatet av beteendestils-analysen, både det naturliga förhållningssättet och de anpassningar som görs i yrkesrollen.

Med det material som kommer fram gör vi i samarbete med verksamhetschef/ledare upplägg av workshops utifrån aktuell situation. Vi går igenom filminspelningarna och gör en summering av beteendestilsanalyserna - hur vi uppfattas och uppfattar andra. Hur kan vi fortsätta utvecklas?


Programledare: Bitte Slättebol och Irene Högberg BerglundLänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga