Startsida / Utvecklingsprogram / Framgångsrik kommunikation
Framgångsrik kommunikation

Framgångsrik kommunikation

Vi erbjuder inspirationsseminarium, workshops, konsultstöd och utvecklingsprogram i framgångsrik kommunikation. Programmet kan med fördel genomföras med utgångspunkt från något som ska uppnås i organisationen. Det kan till exempel vara en vision, ett projekt eller mål på vägen.

Kärt barn har många namn. Vi har bland annat genomfört programmet på FEI (Företagsekonomiska institutet) med namnet "Ledarkommunikation".

En organisation, ett projekt eller ett nätverk består av människor. All förändring och utveckling i organisationer handlar därför om att förändra dig själv och andra människor, dina och andras tankemönster och i slutänden agerandet.

Att leda en organisation i förändring ställer mycket höga krav på kommunikativ förmåga och trovärdighet. Vi går alla runt och skapar våra egna kartor/tolkningar av verkligheten. Utmaningen ligger i att förstå och acceptera att varje situation har lika många kartor/tolkningar som det finns personer i organisationen. Att nå fram till andra människor och förstå deras kartor och drivkrafter är några av de viktigaste nycklarna för att lyckas i utvecklingsarbete.


Exempel på innehåll:

• Konsten att läsa av och få kontakt med andra människor

• Hur uppfattas jag av andra?
.. Vad var och en behöver tänka på i dialogen med andra med
.. utgångspunkt från en beteendestilsanalys.

• Förstå andras drivkrafter

• Språkbruk som öppnar vägar istället för att blockera

• Att anpassa din kommunikationsstil beroende på
.. situation och mottagare


Programledare: Bitte Slättebol och Jan-Åke BjörckLänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga