Startsida / Utvecklingsprogram / Personligt ledarskap och varumärke
Personligt ledarskap och varumärke

Bygg ditt personliga ledarskap och varumärke inifrån

Utvecklingsprogram för dig som vill ta nästa steg i livet och arbetslivet. Det kan handla om att utveckla innehållet i det arbete du redan har eller få det arbete, uppdrag eller projekt som du har unika förutsättningar och stort engagemang för.

Vi vänder oss till dig som vill ha ett meningsfullt arbetsliv och som ser din egen utveckling som nyckeln till detta. Målet är att arbetslivet ska stämma överens med den du är och övriga delar av ditt liv. På detta sätt ökar din genomslagskraft i det du gör. Dessutom stärker du din hälsa och livskvalitet i takt med att dina olika sidor blir alltmer integrerade.

Vi vänder oss till företag och organisationer som delar vårt synsätt att all verklig utveckling börjar med den enskilde individens kompetens, drivkrafter, värdegrund och vilja till utveckling inklusive personlig utveckling. Vinsten för organisationen är bland annat ett ökat engagemang och personligt ansvar hos medarbetare som har ett tydligt personligt ledarskap.

Att bli stark i ditt personliga ledarskap och leva ditt personliga varumärke är en process. Du gör ett trovärdigt och övertygande intryck när de inre och yttre budskapen stämmer överens.

Du arbetar utifrån dig själv och din aktuella situation. Du kan gå ett individuellt program eller arbeta med din egen utveckling i liten grupp. Fördelen med att gå i grupp är att du förutom egen coachning också får insikter genom att lyssna på andra. Du får även feedback från gruppen.

Ur innehållet:

• Byggstenar till ditt personliga ledarskap
• Din unika kombination av kompetens
• Din personliga vision
• Bygga ditt personliga varumärke
• Retorik utifrån ditt personliga varumärke
• Stärka ditt personliga ledarskap och varumärke genom
.. personlig utveckling


Programledare: Bitte SlättebolLänkarTel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga