Startsida / Seminarier
Seminarier


Vi håller seminarier om olika aspekter på utveckling
av företag/organisationer och utveckling av individer
i arbetslivet.

Vi utgår från en helhetssyn på människan och vår
erfarenhet av att all verklig utveckling i företag och
organisationer börjar med den enskilde individens
drivkrafter, kompetens och vilja till utveckling samt
ett ledarskap som främjar denna utveckling.

Alla seminarier kan kombineras med interaktiva
moment där deltagarna arbetar med några
frågeställningar ur seminariet under vår handledning.


Seminarierubriker :

Personlig vision –
bygg ditt personliga varumärke inifrån

Personlig vision – Personligt ledarskap – Personligt Varumärke

Högre syfte och hållbar utveckling i ledarskap, medarbetarskap och styrsystem

Gör entreprenörskap och företagande möjligt, mänskligt, meningsfullt och hållbart

Går det att genomföra en hållbar utveckling utan mänsklig tillväxt?

Morgondagens ledare - redan idag

Ledarskapets dimensioner i en ny tid

Personligt och strategiskt ledarskap för mänsklig tillväxt

Leda dig själv – leda andra

Leva, leda och växa som människa och ledare

Bli en mästare på att kommunicera

Förstärk ditt budskap med din personliga framtoning

Kundkultur - hur du höjer dig över mängden

Kundkultur - att utveckla en relationsorienterad företagskultur

Kundkultur - en kundfokuserad företagskultur kräver ledarmod, relation och kompetensPersonlig vision –
bygg ditt personliga varumärke inifrån


Seminarium för dig som är ledare, medarbetare eller företagare och som vill utveckla innehållet i det arbete du redan har eller få det arbete, uppdrag eller projekt som du har unika förutsättningar och stort engagemang för.

Tillhör du idag de som passivt sitter och väntar på att bli tillfrågade om arbetsuppgifter eller uppdrag? Eller erbjuder du dina tjänster med stereotypa argument i stället för att lyfta fram det unika hos dig?

Hur du och ditt budskap sedan uppfattas beror på den helhetsbild av dig själv som du förmedlar. Det är först när de inre och yttre budskapen stämmer överens som du gör ett trovärdigt och övertygande intryck på människor du möter.

Seminariet bygger på Bitte Slättebols egna personliga erfarenheter , erfarenheter av att hålla utvecklingsprogrammet ”Personlig vision – unik nisch® samt att coacha ledare, medarbetare och företagare enligt denna pedagogik sedan 1999.

Seminarieledare: Bitte Slättebol

Vi håller gärna seminariet exklusivt för din organisation eller
ditt nätverk.


Plats: Mötes- och utbildningslokal, Norrbackagatan 9, Stockholm eller på valfri plats.

Morgondagens ledare - redan idag

Vårt seminarium om sambandet mellan det personliga ledarskapet och att leda andra har blivit mycket uppskattat.

Låt dig inspireras av

. . . Mats Birgersson på Fresh AB / Fresh Utbildning AB som ändrat attityden till ledarskap och medarbetarskap radikalt – från ett passivt medarbetarskap till ett aktivt personligt ansvar hos varje medarbetare för sin egen utveckling och företagets processer.

Fresh AB är ett av de få företag i Europa som har fått EU-kommissionens utmärkelse ”Den goda arbetsplatsen”.

. . . Bitte Slättebol på StratEthics och Culture of Life som efter MBA och erfarenhet från globalt storföretag omdefinierat allt hon lärt sig. Utifrån en helhetssyn på människan i affärer, arbetsliv och samhälle utvecklade hon sin pedagogik och skrev boken ”Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt”.

Vi håller gärna seminariet exklusivt för din organisation eller
ditt nätverk.


Plats: Mötes- och utbildningslokal, Norrbackagatan 9, Stockholm eller på valfri plats.

Vi håller dessutom seminarier
med bl a följande inriktningar:Leda dig själv – leda andra
Nästan varje dag är det någon ny ledare som får avgå eller får hård kritik på grund av avsaknad av ett medvetet personligt ledarskap och de konsekvenser detta har fått för kunder/ medborgare, medarbetare etc. Fram till nu har det räckt med ett ekonomiskt ledarskap. Nu krävs ett tydligt ledarskap på många andra plan.

Detta är seminariet för dig som har kommit så långt i din egen personliga utveckling att du har slutat lägga ansvaret för det som sker runtomkring dig utanför dig själv.


Hälsofrämjande ledarskap
Den ökande ohälsan har blivit både ett mänskligt, företags- ekonomiskt och nationalekonomiskt problem. Hjärnan och immunsystemet kommunicerar ständigt med varandra. Tankar och känslor har stor betydelse för hälsa och livskvalitet.

Dessa nya kunskaper om sambandet mellan kropp och själ innebär ett paradigmskifte i synen på vad som är ett bra och framgångsrikt ledarskap.


Strategisk utveckling och affärsutveckling
utifrån en helhetssyn på människan

Bitte Slättebol har studerat företagsekonomi vid tre olika tillfällen. Efter en MBA i internationella affärer och efterföljande arbete med strategiska utvecklingsprojekt i en global koncern började hon reflektera över vilken människo- och kunskapssyn det tänkande och de modeller hon fått lära sig utgår ifrån.

Resultatet blev ett nytt sätt att se på strategisk utveckling och affärsutveckling som utgår från en helhetssyn på människan.


Personlig vision – unik nisch som företagare.
I de flesta branscher erbjuder olika företag/organisationer snarlika produkter och tjänster till samma kunder med snarlika marknadsföringsbudskap.

Seminariet handlar om hur du kan bli framgångsrik genom att göra ditt erbjudande unikt. Vi fokuserar på sambandet mellan ditt inre, personliga ledarskap och hur du arbetar strategiskt med ditt företag.


Personlig framtoning - en nyckel till framgång
För att nå framgång med det du vill i ditt liv räcker det inte att du själv vet vad du står för och vad du kan. Det som räknas är hur de som du vill nå fram till uppfattar dig och din kompetens.
Detta beror på den helhetsbild av dig själv som du utstrålar och de förväntningar mottagaren har.

För att uppfattas som trovärdig måste du ”leva din vision” och förmedla den i många dimensioner. Det yttre måste stämma med det inre för att upplevelsen av dig och ditt budskap eller erbjudande ska kännas positiv.
Länkar

Kunskapsdagarna

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga