Startsida / Utvecklingsprogram
Utvecklingsprogram

Våra utvecklingsprogram är framtagna i syfte att utveckla både individer och organisationer. Vi kan anpassa innehållet i program för företag, organisationer, projekt och nätverk utifrån den specifika situationen. Vi kan även skräddarsy individuella utvecklingsprogram.

Startsamtal

Bygg ditt personliga ledarskap och varumärke inifrån

Stärk varumärket genom medarbetarna

Framgångsrik kommunikation

Personlig framtoning

Personligt bemötande

Skräddarsydda individuella utvecklingsprogram


Startsamtal

Under startsamtalet berättar du om utgångsläget. Vad vill du stärka, förbättra eller utveckla hos dig själv eller din organisation och varför? Därefter följer en dialog om olika vägar att gå som utmynnar i ett förslag från oss.


Bygg ditt personliga ledarskap och varumärke inifrån

Utvecklingsprogram för dig som vill ta nästa steg i livet och arbetslivet och ser din egen utveckling som nyckeln till detta. Det kan handla om att utveckla innehållet i det arbete du redan har eller få det arbete, uppdrag eller projekt som du har unika förutsättningar och stort engagemang för. Vinsten för organisationen är bland annat ett ökat engagemang och personligt ansvar hos medarbetare som har ett tydligt personligt ledarskap.

Läs mer om - Personligt ledarskap och varumärke


Stärk varumärket genom medarbetarna

Många organisationer har formulerat visioner med hållbar utveckling och mänskliga värden för sin verksamhet. I retoriken förmedlas dessa värdebaserade visioner till "kunder", medarbetare och samarbetspartners. Detta utvecklingsprogram handlar om att gå från den retoriska visionen till att genomföra visionen. Det är först när man kommer i kontakt med sina egna drivkrafter och värderingar och känslorna bakom som en verklig utveckling kan starta.

Läs mer om - Stärk varumärket genom medarbetarna


Framgångsrik kommunikation

Att leda en organisation i förändring ställer mycket höga krav på kommunikativ förmåga och trovärdighet. Utmaningen ligger i att förstå och acceptera att varje situation har lika många kartor/tolkningar som det finns personer i organisationen. Att nå fram till andra människor och förstå deras drivkrafter är några av de viktigaste nycklarna för att lyckas och får därför en allt större betydelse inom både näringsliv och organisationer.

Läs mer om - Framgångsrik kommunikation


Personlig framtoning

Utvecklingsprogram är för dig som vill vässa ditt budskap med din personliga framtoning. I vårt program får du utbildning, personlig coachning och praktisk videoträning. Syftet är att du ska bli tydlig, personlig och trovärdig Syftet är att du ska bli tydlig, personlig och trovärdig.

Läs mer om - Personlig framtoning


Personligt bemötande

Med vårt program i personligt bemötande vänder vi oss till organisationer som vill utveckla förmågan att bemöta kunder, kollegor och samarbetspartners på ett välkomnande sätt och med målet att förstå behov och förväntningar. Ledare och medarbetare får kunskap om sin egen beteendestil och personliga framtoning och träning i att utveckla sitt bemötande. På detta sätt underlättas även dialogen mellan ledaren och den enskilda medarbetaren.

Läs mer om - Personligt bemötande


Skräddarsydda individuella utvecklingsprogram

Vi skräddarsyr individuella utvecklingsprogram utifrån dina önskemål med komponenter från våra olika program och övriga tjänster. Det kan till exempel handla om ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram eller program för företagare som vill hitta sin unika nisch.


Bitte Slättebol i vår utställningsmonterLänkar

Personligt ledarskap och varumärke

Stärk varumärket genom medarbetarna

Framgångsrik kommunikation

Personlig framtoning

Personligt bemötande

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga