Startsida / Seminarier / Kunskapsdagarna
Kunskapsdagarna


”Personlig vision – bygg ditt personliga varumärke inifrån”
Ett seminarium med inspiration till att söka en djupare mening med livet och arbetslivet och därigenom en ökad hälsa och livskvalitet. Läs mer nedan.

Ett seminarium med Bitte Slättebol
Kunskapsdagarna

"Personlig vision – bygg ditt personliga varumärke inifrån."
Hur gör du när du söker en anställning, vill få ett speciellt uppdrag som företagare eller vill delta i ett projekt som är särskilt intressant för dig? Tillhör du de som passivt sitter och väntar på att bli tillfrågad? Eller erbjuder du dina tjänster med stereotypa argument?

Seminariet handlar om hur du bygger ditt personliga varumärke inifrån genom att vara tydlig med vad du står för, vad du är bra på och vad du vill. Jag vill inspirera dig till att arbeta med din personliga vision för att finna en djupare mening med livet och arbetslivet och därigenom en ökad hälsa och livskvalitet.

Bitte Slättebol är strategisk utvecklingskonsult, coach och konceptutvecklare i Culture of Life COOL AB samt entreprenör inom området strategisk utveckling, affärsutveckling och marknadsföring i kombination med personlig utveckling utifrån en helhetssyn på människan. Författare till boken ”Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt”.

KunskapsdagarnaKunskapsdagarna

Bitte Slättebol höll seminariet:

Leva, leda och växa som människa och ledare
Första steget mot ett bra ledarskap är att vara en bra ledare
för dig själv. En viktig dimension är att bli klar över din
värdegrund/människosyn, eftersom den är avgörande för
hur du ser på dig själv och andra samt vilka värden du
vill vara med och skapa. Ett seminarium om sambandet
mellan det personliga och strategiska ledarskapet samt
dess effekter på resultat och hälsa.

Kunskapsdagarna


Folke Thuresson höll seminariet:

Kundkultur - hur du höjer dig över mängden
I de flesta branscher erbjuder olika företag/organisationer
snarlika produkter och tjänster till samma kunder med
snarlika marknadsföringsbudskap. Med denna likriktning
är det inte konstigt att det finns många kunder som tycker
att det som erbjuds inte motsvarar just deras förväntningar.
Ett seminarium om kundvärden, kundrelationer och hur du
kan göra ditt erbjudande unikt för dig som vågar tänka
visionärt.

Kunskapsdagarna.

Länkar

Artikel i NST

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga