Startsida / Böcker - Artiklar / Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt
Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt


Kort presentation av boken
Vi är på väg från ett samhälle som har byggts utifrån tron att människan är en maskin som kan manipuleras och rationaliseras utan några gränser. Följden av denna mekanistiska människosyn blev en ensidig prioritering av kortsiktiga materiella intressen och ekonomisk tillväxt, en förlust av mänskliga värden och nu även en nedgång i ekonomin. Vi är på väg till ett samhälle som kommer att utvecklas utifrån en helhetssyn på människan med de mänskliga värdena som mål och en balans mellan den mänskliga och den ekonomiska tillväxten. Pengar, teknik, IT och andra verktyg är medel för att nå detta mål.

Många företag och organisationer har under det förra årtusendets sista år formulerat kundorienterade visioner för sin verksamhet och kommunicerat till sina kunder att man vill stå för mänskliga värden. På 2000-talet handlar det om att gå från den teoretiska visionen till att praktiskt genomföra visionen. Det är om detta boken handlar.

Metoden som beskrivs i boken har vuxit fram genom min egen erfarenhet av att arbeta med övergripande strategiska utvecklingsprojekt i ett globalt storföretag. Där fick jag insikten att det strategiska ledarskapet både handlar om att arbeta med strukturen och de mänskliga processerna för att framgångsrikt kunna skapa de mänskliga värden kunderna efterfrågar och därigenom också ett meningsfullt arbete för medarbetarna. Med struktur avser jag både mål på vägen mot visionen, organisation och system. Företag och organisationer som saknar en vision eller har en vision som inte är ändamålsenlig behöver utveckla en tydlig vision som kan vara vägledande för företagets och medarbetarnas utveckling.

Det egna, inre ledarskapet - förmågan att leda mig själv - är förutsättningen för att vara en bra ledare för andra. Ett bra inre och yttre ledarskap bygger på självinsikt, en sund självkänsla och tillit till mig själv. Mänsklig tillväxt är kompetensutveckling inklusive personlig utveckling, d v s att utveckla både min fackkompetens, mina personliga egenskaper och min personlighet. Det räcker alltså inte med traditionell kompetensutveckling. Mänsklig tillväxt på organisationsnivå är medarbetarnas sammanlagda utveckling.

Syftet med boken är att vara en idé- och inspirationskälla för ledare och medarbetare som vill utveckla sig själva och sin organisation och ett verktyg i projekt och processer som syftar till att praktiskt genomföra en teoretisk vision eller nå mål på vägen mot visionen.

Titel: Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt
Författare: Britt-Inger Slättebol
.
Illustratör: Karl Westas
.
Förlag: Slättebol Publishing
. Box 8003
. 163 08 Spånga
.
Telefon: 08-658 56 51, 08-31 06 06,
070-575 69 60 eller 070-876 99 95
.
Mail: bitte.slattebol@stratethics.se
.
ISBN: 91-973421-0-6
Kommentar från läsare:  "Morgondagens bok redan idag"Länkar

Här kan du köpa boken

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga