Startsida / Konsulttjänster
Konsulttjänster


Strategisk utveckling och affärsutveckling
i kombination med personlig utveckling


Vi arbetar utifrån Bitte Slättebols metod för utveckling som utgår från en helhetssyn på människan. Den innebär i korthet att arbeta både med strukturen och den mänskliga tillväxten för att framgångsrikt kunna skapa de värden kunderna efterfrågar, ett meningsfullt arbete för medarbetarna och ett bra resultat för organisationen.

Med struktur avses både mål på vägen mot en vision, organisation och system. Mänsklig tillväxt är kompetensutveckling inklusive personlig utveckling, d v s att utveckla både fackkompetensen, personliga egenskaper och personlighet. Det räcker alltså inte med traditionell kompetensutveckling. Den mänskliga tillväxten i en organisation är medarbetarnas sammanlagda utveckling och hur den konkret kommer till uttryck i värden för kund, medarbetare, ägare och samhälle.

De centrala komponenterna i metoden beskrivs i boken "Strategisk utveckling mot mänsklig tillväxt".

Våra utgångspunkter är följande:

- en helhetssyn på människan, d v s att kropp och själ hör ihop

- vår erfarenhet av sambandet mellan organisationers vision eller övergripande mål, ledarskapet, medarbetarnas hälsa och organisationens resultat

- vår erfarenhet att all verklig utveckling i företag/organisationer börjar med den enskilde individens drivkrafter, kompetens och vilja till utveckling inklusive personlig utveckling samt ett ledarskap som främjar denna utveckling


Vi erbjuder utvecklingsprogram för individer och team (se utvecklingsprogram), coaching, processledning i visionsarbete, utveckling av kundkoncept, kompetensanalys samt nätverksutveckling.

Vi är "lärande konsulter" som arbetar för att organisationen och individen på egen hand ska kunna använda det vi arbetar fram tillsammans med er i våra utvecklingsprogram och konsultuppdrag.

Executive Research Program
Vi fortsätter undersöka sambanden mellan organisationers vision, värderingar, varumärkesbyggande och företagskultur. Har organisationen ett högre syfte än enbart ekonomisk vinst eller kostnadseffektivitet? Hur ser ledarskapet ut för den interna varumärkesprocessen och hur genomförs de värden som utlovas genom varumärket?

forts

Läs mer om Executive Research Program
Länkar

Executive Research Program

Tel +46 (8) 658 56 51 stratethics@telia.com Box 8003
info@culture-of-life.se 163 08 Spånga